Login: Hasło:
aaa
Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej KASZUBY

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi
na naszej stronie internetowej.

Węsiora Martyna _ 2019-09-05 11:55:16
Lokal do wynajęcia Osiedle Derdowskiego 5

 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kaszuby" w Kartuzach wynajmie lokal użytkowy o pow. 29,18 m2 położony w pawilonie na Osiedlu Derdowskiego 5 w Kartuzach.

Wszelkie informacje można uzyskać w administracji

Tel. nr 58 681-05-82

Węsiora Martyna _ 2019-06-06 08:11:19
Segregacja odpadów

 

ulotka dot. zmiany stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z informacja o sposobie segregacji. 

Węsiora Martyna _ 2019-03-04 11:59:32
Informacja nt. zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Pismo Spółdzielni z dnia 09.01.2019r. do Rady Miejskiej w Kartuzach i Burmistrza Kartuz.

Pismo Burmistrza Kartuz  z dnia 17.01.2019r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach i Spółdzielni.

Informacja Spółdzielni z dnia 04.02.2019r. do Mieszkańców.

Uchwała Nr 025/g318/P/19 Kolegium RIO w Gdańsku z dnia 30.01.2019r. i uzasadnienie.

Węsiora Martyna _ 2019-02-28 12:33:52
Pracownicy Spółdzielni oraz pracownicy firm, którzy wykonują prace na zlecenie Spółdzielni wyposażeni w imienne identyfikatory

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby” informuje, że pracownicy Spółdzielni zostali wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem według wzoru przedstawionego poniżej.

Ponadto pracownicy firm, którzy wykonują prace na zlecenie Spółdzielni również posiadają stosowne identyfikatory bez zdjęcia.

W związku z powyższym od osób podających się za pracownika Spółdzielni bądź pracowników firm wykonujących prace na zlecenie Spółdzielni  należy żądać okazania identyfikatora i sprawdzenia czy jest zgodny z przedstawionym wzorem.

WZÓR IDENTYFIKATORA:

Klinkosz Edyta _ 2017-10-16 14:10:41
Lokal do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby” w Kartuzach

wynajmie lokal  w budynku nr 1 O/Sikorskiego w Kartuzach

o pow. podstawowej 73,4 moraz pomieszczenia magazynowe o pow.68,6 m2  .

Wszelkie informacje można uzyskać

w administracji tel. nr 58 681 05 82.

Klinkosz Edyta _ 2016-11-02 13:07:45
Dyżury Dzielnicowego w Spółdzielni

Klinkosz Edyta _ 2015-02-09 12:38:11
Logowanie
Szanowni Mieszkańcy!!!
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że dokumenty (protokoły, uchwały, sprawozdania) umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni ...
Klinkosz Edyta _ 2013-12-20 09:14:45
Instrukcja umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej SM Kaszuby w Kartuzach

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach informuje, że w dniu 28.08.2012r. podjął Uchwałę nr 38/820/12 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach.

 

Instrukcja umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach.pdf

 

Klinkosz Edyta _ 2012-10-01 12:38:40
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Spółdzielnia informuje, że każdy lokator spełniający warunki określone  ustawą z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych ma prawo ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach.

Lokator posiadający zaległości  z tytułu opłaty eksploatacyjnej również może zwrócić się z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy.

Bliższe informacje można uzyskać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  (p.  III , pokój 311,  budynku Urzędu Gminy w Kartuzach przy ul. Hallera 1, Tel. ( 58) 681-26-31 w.39  lub  w  biurze Spółdzielni  w  Dziale Księgowym.     

Hirsz Emilia _ 2011-06-24 11:46:12
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy