Login: Hasło:
aaa
Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej KASZUBY

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi
na naszej stronie internetowej.

Klinkosz Edyta _ 2015-09-30 09:47:42
Terminy spotkań z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości na październik i listopad 2015r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w ramach corocznych spotkań z mieszkańcami nieruchomości serdecznie zaprasza mieszkańców na zebrania, które rozpoczynamy od dnia 5 października 2015 (poniedziałek) godz 17.00. Informacja o zebraniach będzie wywieszona na tablicach  informacyjnych klatek schodowych budynków.

Porządek zebrań:
  1. Przedstawienie realizacji funduszu remontowego i stanu posiadanych środków na danej nieruchomości.
  2.  Informacja o zaległościach czynszowych na danej nieruchomości.
  3. Przedstawienie propozycji planowanych inwestycji.
 
Klinkosz Edyta _ 2015-09-30 09:47:21
Instruktor fitness

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby”

poszukuje instruktora fitness.


Zajęcia prowadzone będą  jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.


Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do biura Spółdzielni w godzinach pracy Spółdzielni (Dział Organizacyjny i Zasobów Spółdzielni pokój 2D, tel. 58 681 05 82 w. 42).

Węsiora Martyna _ 2015-09-30 09:45:27
Ogłoszenie dotyczące pamiątek i zdjęć nt.historii Spółdzielni

Klinkosz Edyta _ 2015-09-25 09:02:22
Informacja nt. aerobiku

Klinkosz Edyta _ 2015-09-01 13:27:06
Informacja nt. umorzenia postępowań w sprawie wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie drzew

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby” w Kartuzach informuje, umorzone zostały wszystkie postępowania dotyczące wymierzenia przez Burmistrza Kartuz administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew na skutek niewłaściwego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.

Klinkosz Edyta _ 2015-08-31 08:13:34
Dyżury Dzielnicowego w Spółdzielni

Klinkosz Edyta _ 2015-02-09 12:38:11
Logowanie
Szanowni Mieszkańcy!!!
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że dokumenty (protokoły, uchwały, sprawozdania) umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni ...
Klinkosz Edyta _ 2013-12-20 09:14:45
Instrukcja umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej SM Kaszuby w Kartuzach

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach informuje, że w dniu 28.08.2012r. podjął Uchwałę nr 38/820/12 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach.

 

Instrukcja umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach.pdf

 

Klinkosz Edyta _ 2012-10-01 12:38:40
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Spółdzielnia informuje, że każdy lokator spełniający warunki określone  ustawą z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych ma prawo ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach.

Lokator posiadający zaległości  z tytułu opłaty eksploatacyjnej również może zwrócić się z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy.

Bliższe informacje można uzyskać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  (p.  III , pokój 311,  budynku Urzędu Gminy w Kartuzach przy ul. Hallera 1, Tel. ( 58) 681-26-31 w.39  lub  w  biurze Spółdzielni  w  Dziale Księgowym.     

Hirsz Emilia _ 2011-06-24 11:46:12
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy