Login: Hasło:
aaa
Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej KASZUBY

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi
na naszej stronie internetowej.

Klinkosz Edyta _ 2014-10-30 08:53:40
Biuro Spółdzielni nieczynne

Klinkosz Edyta _ 2014-10-30 08:53:26
Spotkania z mieszkańcami nieruchomości

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w ramach corocznych spotkań z mieszkańcami nieruchomości serdecznie zaprasza mieszkańców na zebrania, które rozpoczynamy od dnia 13 października 2014 (poniedziałek) godz 16.00. Informacja o zebraniach będzie wywieszona na tablicach  informacyjnych klatek schodowych budynków.

Porządek zebrań:

  1. Przedstawienie realizacji funduszu remontowego za 2014r.
  2. Informacja o zaległościach czynszowych na danej nieruchomości.
  3. Przedstawienie propozycji planowanych inwestycji.

Harmonogram zebrań z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości październik 2014.pdf

Harmonogram zebrań z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości listopad 2014.pdf

Klinkosz Edyta _ 2014-10-30 08:38:17
Nowy Statut

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach informuje, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26.09.2014r. sygnatura sprawy: GD VIII NS-REJ.KRS/014416/14/435 został zarejestrowany Statut Spółdzielni uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2014r.

Klinkosz Edyta _ 2014-10-14 13:11:53
AWARIA FAXU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” informuje, iż fax Spółdzielni jest uszkodzony, w związku z powyższym uprzejmie prosimy o przesyłanie korespondencji za pośrednictwem poczty bądź na adres e-mail tj. biuro@smk.kartuzy.com.pl

Przepraszamy za utrudnienia.

Klinkosz Edyta _ 2014-10-14 13:05:14
Logowanie
Szanowni Mieszkańcy!!!
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że dokumenty (protokoły, uchwały, sprawozdania) umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni ...
Klinkosz Edyta _ 2013-12-20 09:14:45
Instrukcja umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej SM Kaszuby w Kartuzach

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach informuje, że w dniu 28.08.2012r. podjął Uchwałę nr 38/820/12 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach.

 

Instrukcja umieszczania dokumentów Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach.pdf

 

Klinkosz Edyta _ 2012-10-01 12:38:40
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Spółdzielnia informuje, że każdy lokator spełniający warunki określone  ustawą z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych ma prawo ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach.

Lokator posiadający zaległości  z tytułu opłaty eksploatacyjnej również może zwrócić się z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy.

Bliższe informacje można uzyskać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  (p.  III , pokój 311,  budynku Urzędu Gminy w Kartuzach przy ul. Hallera 1, Tel. ( 58) 681-26-31 w.39  lub  w  biurze Spółdzielni  w  Dziale Księgowym.     

Hirsz Emilia _ 2011-06-24 11:46:12
© Copyright S.M. KASZUBY Kartuzy